ادامه خرید

چگونه در هواى سرد خودرو را روشن كنيد

مشكلات مربوط به باترى، روغن و سوخت مى توانند باعث شوند خودرو در روزهاى سرد با مشكل روشن شود.
براى جلوگيرى از مشكل بد روشن شدن خودرو در صبح هاى سرد بهتر است اول دلايل اين مشكل را بدانيد. در ادامه ٤ دليل بيان شده است كه سه دليل اول بسيار رايج هستند اما دليل چهارم مربوط به خودروهاى قديمى است.
دليل اول: باترى ها از هواى سرد بدشان مى آيد

هواى سرد و باترى ها به سادگى با هم كنار نمى آيند. همه ى باترى هاى شيمياى، همچنين باترى خودروى شما، در هواى سرد خوب كار نمى كنند.
دليل دوم: روغن موتور نيز سرما را دوست ندارد

در هواى سرد، روغن موتور به خوبى به جريان در نميايد، بنابراين قطعات متحرك موتور به سختى حركت مى كنند. اين به معنى است كه باترى خودرو( كه در سرما بد كار مى كند) در واقع بايد كار بيشترى انجام دهد تا موتور را به حركت در بياورد.
دليل سوم: هواى سرد مى تواند مشكلات سوخت به وجود بياورد

اگر هرگونه آب در لوله ها و مسير سوخت وجود داشته باشد( نبايد آب وجود داشته باشد، ولى اگر به هر دليلى وجود داشته باشد) دماى زير صفر درجه مى تواند باعث يخ زدن آب شود و مسير حركت سوخت را مسدود مى كند. اين اتفاق بيشتر در شرايطى كه لوله هاى سيستم سوخت رسانى نازك باشد و به راحتى توسط يخ مسدود شود اتفاق مى افتد.

براى وسايل نقليه ى ديزلى، اين مدل سوخت مى تواند در هواى سرد مثل ژل شود، به اين معنى كه در هواى سرد سوخت به سختى حركت مى كند.
دلیل چهارم: خودروهاى قديمى ممكن است با مشكلات كاربراتور روبرو شوند.

خودروهايى كه قبل از اواسط دهه ى ٨٠ ميلادى ساخته شده اند معمولاً داراى كاربراتور هستند تا مقدارى كمى از سوخت را با هوا در داخل موتور تركيب كند. كاربراتورها وسايل بسيار حساسى هستند كه معمولاً در هواى سرد به خوبى كار نمى كنند، به ويژه به دليل اينكه داراى لوله هاى نازكى هستند كه جت ناميده مى شوند و با يخ مسدود مى شوند. اين مشكل در خودروهايى كه داراى كاربراتور نيستند اتفاق نمى افتد، بنابراين اگر خودروى شما بيشتر از ٢٠ سال از توليد آن نمى گذرد احتياج ندارد كه نگران اين مشكل باشيد.