ادامه خرید

خودروهای جدید قادر به خواندن تابلوهای راهنمایی هستند !!!

شرکت آلمانی فولکس‌واگن سیستم جدیدی را با نام «نمایش ثبت پویای علایم جاده» ارایه کرده است که به همه تابلوهای راهنمایی و رانندگی توجه داشت و شرایط اتومبیل را به صورت خودکار با آنها سازگار می‌کند.
این سیستم به گونه‌ای طراحی شده است که حتی به سرنشینان صندلی عقب اتومبیل هم در مورد این تابلوها هشدار می‌دهد و آنها را از وضعیت جاده آگاه می‌کند.
این سیستم به یک دوربین هوشمند متصل شده که در قسمت جلوی اتومبیل قرار گرفته است و دوربین مذکور می‌تواند همه علایم نصب شده در جاده را بخواند.
این علایم و تابلوها پس از تحلیل دقیق روی کنسول مرکزی اتومبیل نمایش داده می‌شوند و در صورت تمایل می‌توان به جای ابزار قطب‌نما یا روی شیشه اصلی اتومبیل هم آنها را به نمایش گذاشت.
سیستم جدید می‌تواند سرعت مجاز حرکت در جاده، خروجی بزرگراه، منطقه سبقت-ممنوع و تابلو پایان بزرگراه راه تشخیص دهد و البته، این سیستم با حسگرهای مخصوص تشخیص باران هم هماهنگ شده است تا سرعت اتومبیل متناسب با وضعیت لغزندگی جاده و تابلوهایی راهنمایی سازگار شود.
برای آنکه اطلاعات نادرست در اختیار راننده قرار نگیرد، این سیستم هر لحظه تمام اطلاعات را گیرنده ماهواره‌ای اتومبیل مطابقت می‌دهد و نتایج حاصل از آن را روی نمایشگر اتومبیل عرضه می‌کند.