ادامه خرید

لیست مراکز نوسازی

 

استان

کد شعبه

آدرس

تلفن

وضعیت

تهران

9602

کارگر جنوبی  پایینتر از میدان قزوین پلاک 427

 02155363070
 02155482009

آماده خدمت رسانی

تهران

9603

سه راه استخر - خیابان وفادار - پلاک 844

 02177083921

آماده خدمت رسانی

تهران

9704

 شعبه تهران شمال

 

 درحال راه اندازی

تهران

9706

 شعبه تهران غرب

 

 درحال راه اندازی 

تهران

9707

 شعبه تهران جنوب

 

 درحال راه اندازی

البرز

9601

کرج میدان تاکسیرانی 

02632829165

آماده خدمت رسانی

البرز

9705

شعبه کرج - عظیمیه

 

 درحال راه اندازی

جهت دریافت نوبت مراجعه به مراکز، لطفا کلیک نمایید