ادامه خرید

رودری 206

انتخاب درب

انتخاب رنگ

قیمت : 550,000  ریال  

بخش عمده ای از فضای داخلی کابین خودروها را پوشش میدهند. نقش به سزایی را در زیبابی و هارمونی با سایر قطعات و مجموعه های درونی اتاق ایفا میکند. از اینرو مجموعه رودریهای هر خودرو بسته به کلاس خودرو توسط طراحان تعریف میشوند. بکارگیری تکنولوژیهای مدرن، استفاده از پارچه، چرم و یا سایر اجزای تزئینی، تفاوت چشمگیری را در این نوع محصولات ایجاد می کنند. 

محصولات پیشنهادی