ادامه خرید

تودری ال 90 (لوگان)

کالای اصلی و فابریکی

رنگ اصلی کارخانه 

تودری فابریک لوگان

 

انتخاب موقعیت

قیمت : 3,120,000  ریال  

بخش عمده ای از فضای داخلی کابین خودروها را پوشش می دهند. نقش به سزایی را در زیابیی و هارمونی با سایر قطعات و مجموعه های درونی اتاق ایفا میکند. از اینرو مجموعه تودریهای هر خودرو بسته به کلاس خودرو توسط طراحان تعریف میشوند. بکارگیری تکنولوژیهای مدرن، استفاده از پارچه، چرم و یا سایر اجزای تزئینی، تفاوتهای چشمگیری را در این نوع محصولات ایجاد میکنند.