ادامه خرید

رودری ال 90 (لوگان)

کالای اصلی و فابریکی

رنگ اصلی کارخانه 

رودری فابریک لوگان

 

انتخاب درب

قیمت : 1,690,000  ریال  

بخش عمده ای از فضای داخلی کابین خودروها را پوشش می دهند. نقش به سزایی را در زیابیی و هارمونی با سایر قطعات و مجموعه های درونی اتاق ایفا میکند. از اینرو مجموعه رودریهای هر خودرو بسته به کلاس خودرو توسط طراحان تعریف میشوند. بکارگیری تکنولوژیهای مدرن، استفاده از پارچه، چرم و یا سایر اجزای تزئینی، تفاوتهای چشمگیری را در این نوع محصولات ایجاد میکنند. 

محصولات پیشنهادی
مجموعه رودری پراید  X100

مجموعه رودری پراید X100

قیمت :1,990,000  ریال  

قیمت قدیم:2,200,000  ریال