ادامه خرید

آینه برقی ساترینو

سهولت در پارک کردن به ویژه در کنار گذرهای پر ریسک

تنظیم موقت آینه به ویژه آینه سمت راست در هنگام رانندگی

خرید آسان و online از فروشگاه اینترنتی و دریافت به آدرس دلخواه

بهره مندی از خدمات پس از فروش دریافت سایر اجزای مورد نیاز در صورت بروز حادثه

 

قیمت : 2,050,000  ریال  
قیمت قدیم : 2,200,000  ریال  

مشتری گرامی ، ضمن تشکر از حسن انتخاب شما ، محصول در اختیار بعنوان یک مکانیزم الزامی است که هم اینک در تمامی خودرو ها به صورت تعریف شده در دسترس قرار دارد خودروی پراید و ماهیت اقتصادی آن موجب حذف این آپشن کاربردی شده است از اینرو با استفاده از تکنولوژی و طراحی مهندسی به سادگی این تمهید ارزشمند قابل افزودن به پراید می باشد. بدون اینکه تغییر در سیستم های برقی و یا سیمکشی خودرو صورت پذیرد این محصول کاملا بدون ریسک با سهولت در نصب راحتی و امکان ویژه ای را در رانندگی ایجاد می کند و باعث ارزشمندی برای شما خواهد بود